CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAV. POJIŠŤOVNOU
PLATNOST OD 1.9.2022

Vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti pro letní tábor, školu v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, rekreační a zotavovací akci - v rámci prevent. prohlídky

mimo prevent. prohlídku
+ každý další
100 Kč
200 Kč
 
50 Kč
Vyšetření pro sportovní činnost 200 Kč
Potvrzení pro nástup do jeslí, MŠ
+ každé další
100 Kč
  50 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
+ každý další
300 Kč
  50 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 150 Kč
Očkování na žádost pacienta - aplikace 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 200 Kč
Lékařská zpráva pro pojistnou událost 300 Kč
Vyšetření před interrupcí 250 Kč
Vyšetření pro svářečský průkaz 200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 300 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100 Kč
Pracovně - lékařská prohlídka  200 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte na žádost rodičů (storno zájezdu apod.)   50 Kč
Vyšetření na žádost pacienta +výpis z dokumentace 400 Kč

Pořízení kopie zdr. dokumentace 2 Kč za 1 stránku + 150 Kč administrativní úkon lékaře a 15 min

 

DOPLATKY ZA NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ ČÁSTEČNĚ HRAZENÉ ZDRAV. POJIŠŤOVNOU

PREVENAR 13 ... dle aktuálního ceníku dodavatele

 

 

Kontakt

PediaMed Opava s.r.o.
ordinace dětského lékaře

MUDr. Hana Chodurová
MUDr. Eliška Filipiová

Nádražní okruh 5, 746 01 Opava

telefon: 553 714 262

 

Kontakt

PediaMed Opava s.r.o. ordinace dětského lékaře
MUDr. Hana Chodurová

Nádražní okruh 5
746 01 Opava

telefon: 553 714 262

© 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode