Očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2024 - povinné očkování


Od 4. dne do 6 týdnů:

 • Tuberkulóza - u indikovaných rizikových dětí


Od 2. měsíce:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae
 • 1. dávka Infanrix Hexa

Ve 4 měsících:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae
 • 2. dávka Infanrix Hexa

11. - 13. měsíc:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae
 • 3. dávka Infanrix Hexa

13. - 18. měsíc:

 • Spalničky, zarděnky, příušnice
 • 1. dávka MMRVaxPro

5. - 6. rok:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel
 • Boostrix (přeočkování)

5. - 6. rok:

 • Spalničky, zarděnky, příušnice
 • 2. dávka MMRVax Pro

10. - 11. rok:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna
 • Adacel Polio (přeočkování)

Přehled SPC jednotlivých vakcín zde


Vytvořte si webové stránky zdarma!